CERCO-CAFFÈ

SEPA machtiging


incasso_header

Naam Incassant:
Cerco Caffè Systems BV
Oosterveldsingel 41a
7558 PJ Hengelo
Wettelijk vertegenwoordigd door: T.O Jurgens

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Cerco-Caffe Systems BV om doorlopend incasso-opdrachten te sturen aan uw bank om een bedrag zoals dit in de huurovereenkomst is opgenomen af te schrijven. U geeft hierbij ook opdracht aan uw bank om deze incasso van uw rekening af te schrijven.

Indien u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem daarvoor binnen 8 weken contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Rekeninghouder:

IBAN rekening:

Bedrijfsnaam (indien van toepassing):

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Datum: 22 oktober 2021

Leave this empty:

Signature arrow sign here

Getekend door: Tjerko Jurgens
Getekend op: 19 May 2021


Certificaat
Documentnaam: SEPA machtiging
lock iconUnieke document ID: c2bcec210f6e024e52a2e36af834b97009e62db4
TijdstempelControle
25 May 2020 14:54 CESTSEPA machtiging, ge-upload door Tjerko Jurgens - [email protected], IP 37.0.89.250