CERCO-CAFFÈ

SEPA machtiging


incasso_header

Naam Incassant:
Cerco Caffè Systems BV
Vliegveldstraat 47
7561RV Deurningen.
Wettelijk vertegenwoordigd door: T.O Jurgens

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Cerco-Caffe Systems BV om doorlopend incasso-opdrachten te sturen aan uw bank om een bedrag zoals dit in de huurovereenkomst is opgenomen af te schrijven. U geeft hierbij ook opdracht aan uw bank om deze incasso van uw rekening af te schrijven.

Indien u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem daarvoor binnen 8 weken contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Rekeninghouder:

IBAN rekening:

Bedrijfsnaam (indien van toepassing):

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Datum: 19 januari 2021

Leave this empty:

Signature arrow

Getekend door: Tjerko Jurgens
Getekend op: 2 July 2020

Certificaat
Documentnaam: SEPA machtiging
lock iconUnieke document ID: 2ba50d91dfa01e9972d59a31ed12fad73c91f7f2
TijdstempelControle
25 May 2020 14:54 CETSEPA machtiging, ge-upload door Tjerko Jurgens - [email protected], IP 217.101.36.219