WORD NU AANDEELHOUDER IN CERCO-CAFFÈ

7,1% DIVIDEND RENDEMENT
CERCO-CAFFÈ® verhuurt semi-professionele espressomachines die werken met een speciaal capsule systeem. Deze machines blijven eigendom van CERCO-CAFFĖ® en kunnen aan het eind van de looptijd door de eindgebruiker overgenomen worden of opnieuw verhuurd worden met kortere looptijden tegen een hogere marge.

Ga naar het Investeringsportaal

FINANCIERING

De espressomachines worden in Italië gebouwd en worden uit eigen middelen door een aandeelhouders lening gefinancierd. CERCO-CAFFÈ® werkt dus zonder bancaire schulden.

Om de toekomstige vraag naar machines te kunnen blijven financieren gaat CERCO-CAFFÈ® nieuwe aandelen uitgeven in de vorm van gedigitaliseerde certificaten die vrij verhandelbaar zijn.

OMVANG v/d EMISSIE

Gebaseerd op de huidige uitrol snelheid zullen er tot 2025 nog ruim 3200 machines bijgebouwd moeten worden.
De kosten die hiermee gepaard gaan bedragen €1.800.000. Dit bedrag wil CERCO-CAFFE® door uitgifte van 18.000 aandelen tegen een prijs van €100 per certificaat verwerven.

BESTEDING VAN DE INLEG

Van de € 100 per certificaat zal € 70 gebruikt worden om de toekomstige espressomachines te bouwen. De overige €30 zal gebruikt worden als pro-rato aandeel in de huidige aandeelhouders lening, waarover u rente en aflossing ontvangt. Hiermee zal op termijn uw inleg afnemen en het rendement toenemen.

AANDEELHOUDER

Als aandeelhouder bent u meer betrokken bij de bedrijfsvoering dan bijvoorbeeld bij crowdfunding of andere leenvormen. U wordt per kwartaal op de hoogte gehouden van de bedrijfsresultaten en belangrijke beslissingen. U mag ook de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering bijwonen.

HET HANDELSPLATFORM

De certificaten van de aandelen zijn gedigitaliseerd en kunnen zonder aanbiedingsplicht via het BONDEX-portaal vrij verhandeld worden. De prijs van de aandelen wordt bepaald door vraag en aanbod. Het aantal aandelen is gelimiteerd en als de verwachtingen uit het investment memorandum gerealiseerd worden kan aangenomen worden dat de aandelen in waarde zullen toenemen.

INVESTEREN IN DE TOEKOMST

De details over het verwachte rendement kunt u lezen in ons “investment memorandum” die wij u op verzoek toesturen.

Omdat het om een termijn investering gaat waarbij u feitelijk nu geld inlegt om machines te bouwen die pas over 2 jaar worden ingezet, zal het rendement zich ontwikkelen in tijd.

De verwachting is dat er tot 2025 een gemiddeld jaarrendement van 7,1% gehaald zal worden. In het laatste jaar zal het rendement echter substantieel hoger zijn en invloed hebben op de waarde van uw aandeel.

VOOR WIE IS DEZE BELEGGING

Investeren kan al vanaf € 100. Hiermee is het aandeel geschikt voor iedere belegger die kennisgenomen heeft van de informatie in het investment memorandum en vertrouwen heeft in het bedrijfsconcept van CERCO-CAFFE®… en natuurlijk van de lekkerste koffie houdt.

Veelgestelde vragen

WAARIN WORDT BELEGD?

Je belegt in een gelimiteerd aantal, nieuw uit te geven aandelen, van het bedrijf CERCO-CAFFÈ. Deze aandelen zijn vrij verhandelbaar via het handelsplatform BONDEX.

WAT IS HET RENDEMENT?

Het verwachte gemiddelde jaarrendement is 7,1%. Dit wordt uitgekeerd in de vorm van dividend en is berekend over een periode van 4 jaar. In het vierde jaar zal het rendement aanzienlijk hoger zijn dan het gemiddelde. Dit zou dan een waardestijging van het aandeel tot gevolg moeten hebben.

WAT IS HET VERDIENMODEL VAN CERCO CAFFÈ?

CERCO-CAFFE verhuurt semiprofessionele espressomachines die met speciale koffiecapsules werken en waarmee je echte Italiaanse koffiecreaties kunt maken. Het verdienmodel bestaat uit de verhuur-opbrengsten van de machines die langdurig verhuurd worden en de marge op koffie capsules.

WAT IS DE BELEGGINGSVISIE?

De beleggingsvisie is gebaseerd op een meervoudige strategie:

– Inleg reductie door aflossing aandeelhouderslening waardoor het rendement zal toenemen omdat de inleg lager wordt

– Rente op lening, vaste inkomsten stroom

– Toenemend dividend, door toename in huurstroom en marge op koffie capsules.

– Koerswinst bij verkoop aandelen omdat de koers zich zal aanpassen op het behaalde rendement.

MAAKT CERCO CAFFE WINST?

Het bedrijf is in 2020 begonnen met de uitrol van het concept. Eind 2021 is er een dusdanig aantal machines verhuurd dat er break even gedraaid gaat worden.

WAAROM DEZE EMISSIE?

CERCO-CAFFE is tot op heden volledig gefinancierd met geld wat de aandeelhouder aan de onderneming heeft geleend. Met dit geld zijn de ontwikkeling en de opstart gefinancierd en zijn de eerste 1000 machines gebouwd. Er is verder geen bankfinanciering en er zijn ook geen zekerheden aan derden afgegeven. Gebaseerd op het huidige uitrol tempo zullen er de komende 4 jaar nog eens 3200 machines bijgebouwd moeten worden. Met het geld van de emissie zullen deze machines uit eigen middelen gefinancierd worden.

WAT GEBEURT ER MET MIJN INLEG?

Ieder aandeel kost € 100,–. Van dit bedrag wordt € 70,– toegevoegd aan het eigen vermogen en gebruikt om de toekomstig benodigde machines te bekostigen. Met de overige € 30,– neem je als aandeelhouder pro-rato deel in de huidige aandeelhouders lening. Hierover wordt 3% rente en aflossing betaald. Hierdoor wordt de uiteindelijke inleg dus lager en kan er op termijn een steeds hoger rendement op je inleg worden behaald.

VOOR HOEVEEL PROCENT BEN IK EIGENAAR?

CERCO-CAFFE HOLDING BV heeft 60.000 aandelen. 18.000 aandelen zijn ondergebracht in de STAK (Stichting Administratiekantoor) CERCO-CAFFE die deze aandelen beheert en certificaten uitgeeft. Deze 18.000 verhandelbare certificaten vertegenwoordigen 30% van het totale aantal aandelen.

WAT MAAKT DEZE BELEGGING BIJZONDER?

Door te beleggen in CERCO-CAFFE geloof je in het concept en de kwaliteit van ons product. Wat deze belegging anders maakt is dat je aandeelhouder wordt in een bedrijf die volledig uit eigen middelen gefinancierd is. Veranderende marktomstandigheden zullen er niet toe kunnen leiden dat banken of financiers de geldkraan ineens dicht kunnen draaien. Omdat we dagelijks het kunstje van machines verhuren blijven herhalen komt er niet alleen steeds meer huur binnen, ook de marge op de bijgeleverde koffie capsules zal hiermee navenant toenemen. Toch zullen de vaste kosten niet significant toenemen. Je hebt namelijk niet meer mensen nodig om steeds dezelfde hoeveelheid machines in de markt te plaatsen.
Er zijn een gelimiteerd aantal aandelen en zolang we meer machines plaatsen zal de marge per aandeel blijven toenemen. Hierdoor is het aannemelijk dat het dividend per aandeel door de jaren heen ook steeds verder toe zal nemen. Dit zou ertoe moeten leiden dat de verhandelbaarheid tegen een hogere prijs dan de uitgifteprijs door bij verkoop mogelijk zal zijn.

WAT ZIJN DE RISICO’S?

Iedere vorm van beleggen neemt zekere risico’s met zich mee. Wij hebben deze risico’s zo gedetailleerd mogelijk beschreven in ons investment memorandum en het AFM-aanmeldingsdocument die op het BONDEX-platform gedownload kunnen worden.

WAT IS DE VISIE VAN DE ONDERNEMER

Wij geloven dat de huidige vormen van beleggen op termijn geen stand zullen houden. De markt laat koersontwikkelingen zien die niet in de pas lopen met de prestaties die de bijbehorende bedrijven of producten ook daadwerkelijk leveren. De waarde toenames zijn dus gebaseerd op hype of sentiment. Wij geloven in een traditionele bedrijfsvoering in een modern jasje. Beleggen zoals het ooit bedoeld was! Waar de aandeelhouder het kapitaal is en het bedrijf door hard werken het resultaat brengt. Wat dan vervolgens weer aan de aandeelhouder wordt teruggegeven. Geen hefboom strategieën door te participeren in “geleend geld”, maar juist zelf het geld inbrengen.

Met deze traditionele strategische waarden heeft de geschiedenis aangetoond dat sterken altijd sterker worden en goed bestand blijken te zijn tegen veranderende marktomstandigheden. Met deze visie willen we CERCO-CAFFE uitbouwen tot een stabiele onderneming die intrinsiek gezond zal blijven met een solvabiliteit van 100%!

In een nutshell:

Ons doel is om elke € 1000 ingelegd kapitaal gedurende 4 tot 5 jaar goed te laten renderen en daarnaast het dubbele zoveel waard te laten worden! Bouw dus mee aan de coffee-community van de toekomst.